Productie

De Betonpleats is een modern melkveebedrijf, er wordt met alle maatregelen getracht up to date te blijven, om zo efficiŽnt en economisch (duurzaam) mogelijk te produceren. Daarbij moet veel rekening worden gehouden met wetten en regelingen, wat in vele gevallen leidt tot beperkingen.

Op het bedrijf wordt een productie gerealiseerd van 2.500.000 kg melk op 150 hectare land, waarvan 40 hectare maÔs,
110 hectare grasland. Het quotum wordt vol gemolken met 275 koeien met een gemiddelde productie van 9500 kg melk per jaar, met 4,35 % vet en 3,60 % eiwit.
De melk wordt geproduceerd binnen het kader van de mestwet.

Daarbij worden er jaarlijks 100 stierkalfjes verkocht en 50 koeien. De kalfjes worden altijd via de veemarkt verkocht aan kalvermesters. Van de koeien gaan er gemiddeld 20 rechtstreeks naar de slachterij.

De windmolen levert elk jaar ongeveer 2.000.000 kWh aan Powerhouse. Deze elektrische stroom wordt niet door onszelf gebruikt. Alle stroom gaat naar de hoofdleiding van Liander, het bedrijf is afzonderlijk aangesloten op de hoofdleiding voor de stroomvoorziening.

De biogasinstallatie levert per jaar ongeveer 4.000.000 kWh aan Greenchoice. Van deze stroom wordt een heel klein deel gebruikt voor het eigen bedrijf. Het overgrote deel wordt geleverd via het net.

Totaal voorziet De Betonpleats ongeveer 3500 huishoudens van stroom.

Kwaliteit

De Betonpleats is ook dit jaar (2014) weer gecertificeerd FOQUS. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor de manier van melken en opslag van de melk.

De antibiotica wetgeving in Nederland is streng. Dat wil zeggen een keiharde registratie van elk dier afzonderlijk tijdens haar levensloop. Hier wordt hard op gecontroleerd, als bedrijf voldoen we aan de wetgeving. Er zijn streefwaardes en signaleringswaardes qua antibiotica verbruik. Als bedrijf zitten we rond de streefwaarde, wat laat zien dat we verantwoord onze dieren houden.

Welzijn

Welzijn van de runderen staat bij ons hoog in het vaandel, en we proberen daar veel aan te doen. De ligboxstal is aan allebei de zijkanten open, de deuren staan eigenlijk ook altijd open. Dit zorgt voor een hele goede ventilatie, wat erg belangrijk is voor de gezondheid van de koeien. Op de roosters zijn mestschuiven aangebracht, zodat er geen mest op de roosters blijft liggen en de klauwen van de koeien dus goed opdrogen.

De ligboxen zijn voorzien van dikke matrassen met een ruim strooisel bed (Greenbedding), zodat het koe-comfort niets meer te wensen overlaat.

Zomers wordt een deel van het jongvee geweid. Tevens worden een aantal droogstaande koeien geweid, zodat hun rustperiode verlengd wordt en ze weer vol op op krachten kunnen komen voor hun volgende lactatie na een (soms zware) bevalling.

   
De kalveren worden eerst gehuisvest eenlingboxen voor de individuele verzorging, waar ze ongeveer 2 weken verblijven.

Daarna komen ze in stro hokken, tot ze 3 maanden zijn, en dan komen ze op de roosters met ligboxen voorzien van ligmatrassen.